Usamborega kubudirira kuchisvika pamusoro wako uye kurega kutadza kuchisvika pamwoyo wako. - Ziad K. Abdelnour

Usamborega kubudirira kuchisvika pamusoro wako uye kurega kutadza kuchisvika pamwoyo wako. - Ziad K. Abdelnour

pasina

Hupenyu hunouya pamwe nekukwira kwayo nokupunzika. Tese zvedu tine mafambiro akasarudzika anotitora kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kunyangwe hupenyu hwedu hwakasiyana, pane zvimwe zvakavakirwa zvinoshanda kune isu tese. Tese zvedu tinobudirira pane imwe nguva uye isu tese tinowana kutadza zvakare.

Kunyangwe hazvo huwandu hwemataurire edu hwakasiyana, isu tese tinonzwa mufaro patinobudirira nekusuwa kana tikatadza. Zviri asi zvakasikwa kunzwa izvi manzwiro asi izvo zvakakosha kuti isu tinzwisise iwo matanho atinorega aya manzwiro anotibata.

Kana tikabudirira, tinonzwa kudada nezvedu, asi isu kazhinji tinotadza kuzvirereka. Tinogona kufunga kuti tiri pamusoro pevamwe vese, uye vamwe vari pasi pedu. Mafungiro akadaro anonyatsorwadzisa hunhu hwedu uye tinorasikirwa neruremekedzo munzira.

Kana takabudirira, tinofanira kuramba tichizvininipisa uye tinotenda kune vese vakatibatsira kuwana kwatinenge tiri. Tinofanira kuva nekutenda kuti isu tinogona kunge tiri kwatiri nhasi. The moment yatinorega kubudirira kwedu kusvika pamisoro yedu, kudonha kwedu kunotanga.

Sponsors

Isu tinonzwa kuti hapana chingatibata, uye tinoregedza varindi vedu. Hatishande nesimba uye nekuda kwekuzvikudza uku uye kusava nehanya; mumwe anorega kurasikirwa izvo ivo zvavakange vawana.

Saizvozvowo, kana zvikanganiso zvikaitika, hatifanire kuzvipomera mhosva zvakanyanya kuti isu tinoshungurudzika kupfuurira mberi. Tinofanira kutora kukundikana sechidzidzo uye kudzidza kubva pazviri. Iyo inotibatsira kutarisana uye kubata mamiriro mune ramangwana nenzira iri nani.

Ungazvidyawo Like