Nguva dzakaomarara hadzina kumbogara, asi vanhu vakaomarara vanodaro. - Robert H. Schuller

Nguva dzakaoma hadzigari, asi vanhu vakaoma vanodaro. - Robert H. Schuller

Kusimba uye kwepfungwa simba rinogona kuenda kure mukutibatsira kufamba mukati menguva yakaoma. Tinofanira kuva nepfungwa dzakanaka uye dzinoshanda. Kutarisana nenguva dzakaoma uye kubuda mairi zvinobudirira tinofanira kuedza kuwana mhinduro dzinozotibatsira kubuda mumamiriro ezvinhu.

Kana munhu mumwe chete ari oga asingakwanise kudaro, zvinogara zvichikurudzirwa kuti kuedza kwekubatana kuiswe mukati menguva dzakasviba. Mumwe anofanirwa kugara achiyeuka kuti "Izvi zvakare zvichapfuura". Isu tinongoda kumirira kunze nekutsungirira netariro.

Vanhu vanodzidza kupinda munguva dzakaoma uye zvakanyanya kukosha kukudziridza hunyanzvi hwekutarisana chero mamiriro ezvinhu akaoma ndevaya vanova vanhu vakaoma.

Ndivo avo vamwe vavanogona kuvimba navo uye kukurudzirwa kubva kwavari. Ndidzo dzinobatsira vamwe kuti vadzedzere pamamiriro ezvinhu akaoma nekuti ivo vakadzidza kuburikidza neruzivo - uye ndiyo inogara iri mhando yekudzidza.

Sponsors

Vanhu vanogara mukati menguva dzakaoma vanonyatsonzwisisa kukosha kwehupenyu uye zvinhu zvakawanda, izvo zvatisingarerutsi. Vakanga vari mune imwe mamiriro ezvinhu apo ivo vangadai vaifanira kupa chibayiro chakawanda, asi ivo vakabuda mazviri. Naizvozvo, ivo vanokoshesa chaizvo zvinhu zvidiki muhupenyu uye vane zvakawanda zvidzidzo zvekupa.

Kana iwe ukasangana nevanhu vakaoma kudaro, nguva dzose edza kuziva zvakawanda nezvezvinoitika zvavo uye dzidza kubva kwavari; kuitira kuti iwe uve neruzivo rweizvo iwe unofanirwa kunge uchiita kana ukasangana nematambudziko chero zuva.

Ungazvidyawo Like