Rangarira zvinhu zvese zvinogoneka kune avo vanotenda. - Gail Vanoshanduka

Rangarira zvinhu zvese zvinogoneka kune avo vanotenda. - Gail Devers

Kuzvitenda pachako kunoreva kuzvivimba. Zvakakosha kuve nekutenda mukati mako nebasa rauri kuita, ipapo chete ndipo paunogona kusimuka kuti ubudirire uye ufare. Kuzvitenda ndiko kiyi huru kubudirira. Ukangotenda iwe pachako, unogona kurega kutya kutadza. Kana iwe uchishayiwa kutenda uye kutenda, iwe unoshaya chiitiko, uye nekudaro, iwe unenge usiri kuwana zvakakwana guts kuzvimiririra.

Vanhu vasingazvitendi ivo pachavo vanozopedzisira vasisina chivimbo chekuita chimwe chinhu, uye nekudaro, ivo vanowanzoisa dura ravo rakaderera. Vanhu vanoshaya kutenda pachavo vanozopedzisira vazvikoshesesa uye nekudaro, vanozozvishingisa. Nekudaro, havazokwanise kumhanya nesimba ravo rose voenderera kumberi.

Iko hakuna chinonzi 'zvisingaite'. Zvese zvaunoda kuti uzvitende, uye une chokwadi chekuzadzisa zvese zvauri kufunga nezvazvo! Kuzvigamuchira pachako kwakanyanya kukosha. Ukangokwanisa kuona kukosha kwako, unozogona kuve nekutenda mukati mako.

Munhu anogamuchira chokwadi chekuti ari kufamba nenzira kwayo achazowana nzira yekumusvitsa kwaanenge achienda. Kwete. kana usina chokwadi nezvako, iwe unoramba uri mune dambudziko kana iwe uri kufamba munzira kwayo.

Sponsors
Ungazvidyawo Like