Muka zuva rega rega uye utende nehupenyu. - Asingazivikanwe

Muka zuva rega rega uye uve nekutenda nekuda kwehupenyu. - Anongazivikanwa

Muka zuva rega rega uye utende pane zvese zvaunazvo. Izvo zvinotaurwa nenzira kwayo kuti hatimbofa takaonga zvinhu zvatiinazvo kusvikira uye kunze kwekunge isu tichiguma tava kurasikirwa nazvo.

Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti hupenyu hausi hwekugunun'una zvinhu zvausina, zviri pamusoro pekunzwa zvakanaka uye kuyedza kuwana mufaro mune zvese zvauinazvo kare.

Tenda Mwari nezvose zvaunazvo!

Ziva kuti iwe unogona kusakwanisa kubata kukosha kwazvo izvozvi, asi kana ukangobvunza mumwe munhu asina izvozvo, iwe unozogona kusarudza fuma yauinayo!

Sponsors

Panzvimbo pekunyunyuta nezve zvinhu zviri kushaikwa muhupenyu hwako, edza kutarisa kwakatenderedza zvinhu zvaunazvo!

Iwe unozogona kuwana kuti kune zvakawanda zvinhu izvo zvaunofanira kutenda nazvo!

Iwe unofanirwa kufara kuva nemhuri yakanaka kudaro, denderedzwa rinoshamisa revezera, ingave iri basa kana nzvimbo yekufundira, chikafu chakanaka, imba inotapira, uye zvese izvo iwe zvausina kumbofunga nezvazvo pakutanga.

Unofanira kuziva izvozvo hupenyu hwakakupa iwe nezvinhu zvakawanda zvinoshamisa. Zvese zvaunoda kutora nguva uye kuyedza kuzvikoshesa uye unozozvinzwa iwe kuti uve nerombo rakaringana! Vimba neni, iwe uchada!

Sponsors
Ungazvidyawo Like