Mutsa unoita kuti uve munhu akanaka kwazvo pasirese, zvisinei kuti unoratidzika sei. - Asingazivikanwe

Mutsa unoita iwe uve munhu akanaka kwazvo munyika, zvisinei nekuti unoita sei. - Anongazivikanwa

Runako harurevi munzira yaunotarisa, asi zviri munzira yemaitiro aunoita nevamwe.

Mutsa unoita kuti uve munhu akanaka kwazvo pasi rino. Zvese iwe zvaunoda kutarisa pane kubata vamwe zvakanaka, nekuti ndizvo zvinorasirwa nevanhu vazhinji mazuvano.

Unogona kunge uine hupfumi hwakawanda, uye unogona kunge uri kutarisa mukadzi akanaka uye akanaka kana murume akanaka kwazvo pasi pano, asi hapana chiri kunyatsoita basa. Zvese zvakakosha inzira yaunozvibata nayo nevamwe.

Panzvimbo pokupfeka jira rinodhura zvakanyanya kana kuyedza kutaridzika nekupfeka yakawanda yekuzora, edza kutenda mumutsa uye zvakapusa, nekuti izvi ndizvo chete zvinhu zviviri zvicha sarudza nzira yaunotaridzika pamberi pevamwe.

Sponsors

Vanhu vanogona kukanganwa nezvekunaka kwauinako, asi kana iwe ukave une hunhu kwavari uye unetsitsi kubva pamoyo wako, ndizvo zvavanozoyeuka hupenyu hwavo hwese.

Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti vanhu havana hunyoro mazuva ano, uye kana uri wako, zvirokwazvo ndiwe unoshamisa kwazvo munhu pasi rino.

Iwe haufanire kutaridzika wakanaka kubva pakuonekwa kwako, asi kana uri munyoro pamoyo, hapana chinhu munyika ino chingamborova runako rwako.

Ziva izvozvo runako harutongwe nekutarisa kwaunoita kubva kunze, asi zvinoenderana nenzira yaunotarisa kubva mukati! Nekudaro, tarisa pakuve munhu anofarirwa nemunhu wese nekuda kwehunhu hwako uye hunhu, uye kwete kwete chete nekuda kwechimiro chako.

Sponsors
Ungazvidyawo Like