Usaedze kuchinja vanhu; ingovada. Rudo ndirwo rwunotishandura. - Anongazivikanwa

Usaedze kuchinja vanhu; ingovada. Rudo ndirwo rwunotishandura. - Anongazivikanwa

pasina

Isu tese takafanana asi takasarudzika. Isu tese tine chimwe chinhu chinotitsauranisa kubva kuzororo. Sezvo isu tinosika hukama, tinoona kuti vanhu vakasiyana nemabatiro atingave takafungidzira kuti vave.

Pfungwa yedu yemukati inogona kuve yekuvashandura nekutaura zvese zviri kutinetsa. Asi iyo haisi iyo nzira yakakodzera yekuenda. Mumwe wacho anonzwa kuti urikunongedza zvikanganiso zvavo uye acharamba kutambira kunyangwe paine zvimwe zvikanganiso zvavanazvo.

Zvakare, tinofanira kubvuma kuti isu tese tine zvimwe zvikanganiso. Panzvimbo pekupomerwa kana kunongedzera izvozvo, mumwe nemumwe wedu angada kunzwa achigamuchirwa nekuda kwekuti tiri ani. Ehe, pane nguva dzose nzvimbo yekuvandudza, Uye isu tinogona kuve rwumwe rutsigiro rweumwe neumwe mukuvakunda.

Izvo zvakakosha kuda uye kuratidza rudo. Ndo zvinoita kuti tinzwe kudziya uye kudiwa. Kana iwe uchida mumwe munhu nemoyo wese, iwe unoda kuvapa iyo mufaro wese uri munyika. Kana zvinosanganisira kushandura zvinhu zvishoma nezvewe, saka iwe unoita nemwoyo unoda izvozvo kana kuita zvakatendeka kuedza. Izvo zvinokuita iwe munhu uri nani mukuita izvi.

Sponsors

Kutsiura kunovaka inzira yakanaka yekutaura zvinhu asi hazvishande kune vanhu vane hanya, Naizvozvo, isu tinofanirwa kungwarira manzwiro emunhu uye kana isu tichinyatsoda kuchinja chero chinhu nezvavo, tinofanira wana simba murudo rwedu kuti zviitwe.

Ungazvidyawo Like