Usavimba mazwi, vimba nezviito. - Asingazivikanwe

Usavimba mazwi, vimba nezviito. - Asingazivikanwe

Mashoko anowa pasina chinhu. Tinogona kugara ndokufunga pamusoro pezvinhu zvakasiyana zvatinoda kuita. Kunyange zvichikosha kuronga, asi zvakatonyanya kukosha kuti iwe uzviite. Tikasaita, zvino aya anova mazwi asina zvaanoreva. Vanhu havazovimba nemunhu asingaite zvaanotaura.

Ukaita zvaunotenda mazviri, zvine zvazvinoita, uye zvinobatsira hupenyu hwevamwe. Izvi zvinoita kuti vanhu vatirangarira, uye tinowana ruremekedzo pakudzoka. Naizvozvo, oneka zviito zvako zvakanyanya sezvaunonyanya kufunga pakuronga.

Kana iwe ukaona kuti mumwe munhu anovimbisa zvakawanda, gara uchiteedzera zviito zvavo. Ichakuudza nezvehunhu hwavo. Zviri nyore kunzwisisa kuti munhu ari sei zvichienderana nezvavanoita. Usavimbe nevanokundikana kuisa mazwi avo kuzviita.

Kana mumwe akaita, anofanira kuita zvawo kuti azviite. Hongu, ichokwadi kuti hazvisi zvese zvipikirwa zvinogona kuchengetwa nekuda kwemamiriro asina chokwadi, asi iko kuedza kunoratidza uye kuverenga.

Sponsors

Ukangoputsa kuvimba kwemumwe munhu, zvinoita sekutombozvidzora. Kuteerera kuvimba kune kwakaomawo zvakaenzana. Naizvozvo, iva akatendeka kumashoko ako uye utendeudzire kune zviito zvine simba. Izvi zvinobatsira vanhu kuvimba newe uye kuvaka hukama hwakasimba.

Naizvozvo, chenjera kwazvo nemaitiro aunoita nekuvimba. Ziva uyo waunofanira kuvimba naye uye maitiro ekuchengeta kuvimba kwemumwe munhu zvakare. Inobatsira iwe kuwana rukudzo uye kuzvimisa pachako uve munhu akavimbika wenyama.

Ungazvidyawo Like