Verenga makomborero ako, kwete matambudziko. - Asingazivikanwe

Verenga makomborero ako, kwete matambudziko. - Anongazivikanwa

Muhupenyu, mafungiro anokoshesa. Maonero uye zviitiko zvedu zvinotsanangura kuti isu tiri ani. Mafungiro edu anofanirwa kunge akadaro zvekuti anotibatsira isu nevamwe vakatipota kufambira mberi uye kubudirira. Tinofanira kutarisa mberi muhupenyu netariro uye nekurarama.

Tinofanira kushandisa kugona kwedu kusvika kwakanyanya kunaka mukana kuti tikwanise kukura nekukoshesa hupenyu hwakakosha hwatakapiwa. Tese zvedu tine chikamu chedu chezvekutambudzika, asi kiyi ndeyekuti usamborega izvozvo zvichitinetsa. Asi munguva dzakadai, zvinobatsira zvikuru kana tichiverenga makomborero edu.

Kana kutadza kana matambudziko akatiwira, hatigone kuona chero chinhu kunze kwematambudziko. Panzvimbo pezvo zvakakosha Izvi zvinotipa mufaro uye simba rekutarisana nematambudziko edu.

Izvo zvinotipa simba kuti tikurire matambudziko edu nekuti tinoona kuti pane zvakawanda zvinhu zvakakodzera kurwira. Kune makomborero muhupenyu hwedu kuti ave akatenda. Izvi zvinotipa tariro, kurwisa matambudziko edu, uye kupfuurira mberi.

Sponsors

Tinofanira kudzidza zvidzidzo zvedu kubva kumatambudziko edu asi hatifanirwe kubatirira pane kusuruvara uye kutya kwakauya nazvo kwenguva yakareba. Chokwadi, zviri nyore kutaura pane kuzviita. Asi iwe unogona kuenderera mberi kana iwe uchizvitenderedza ne positivity. Unogona kufambira mberi kana ukazvishingisa mukuita izvo zvaunoda. Mune izvi zvese, rangarira kuti kuzvininipisa uye nekutenda kune zvese zvaunazvo.

Ungazvidyawo Like