Iva nemwoyo murefu. Zvinhu zvakanaka zvinotora nguva. - Asingazivikanwe

Iva nemwoyo murefu. Zvinhu zvakanaka zvinotora nguva. - Anongazivikanwa

Iva nemwoyo murefu. Zvinhu zvakanaka zvinotora nguva.
- Anonymous

Ungazvidyawo Like