Mukupedzisira, haasati ari makore muhupenyu hwako ayo anoverengeka. Ndihwo hupenyu mumakore ako. - Abraham Lincoln

Mukupedzisira, haasati ari makore muhupenyu hwako ayo anokosha. Ndihwo hupenyu mumakore ako. - Abraham Lincoln

Tinoverenga makore edu nemakore, handizvo here? Wakambofunga here kana iyo iri chaiyo nzira yekuverenga kuti wakagara kwenguva yakareba sei? Pakupera kwezuva, hazvimbove nezvemakore ehupenyu hwako anoverengeka! Zvese zviri zveupenyu mumakore ako. 

Patinopemberera mazuva edu ekuzvarwa, tinowanzo kuvhenekera kenduru pazera rezera redu, asi tinowanzo kukanganwa kuti hazvisi zera kana nhamba yemakore awakararama.

Kurarama hupenyu hwako hakuna kumboenderana nezera, asi zvinogara zviri izvo zvawakaita kuti hupenyu ihwohwo hukoshe? Haasi makore ehupenyu anofanirwa kukunetsa zvakadaro!

Pakave nevanhu vazhinji vakararama makore mazhinji zvakadaro vakatadza kuita chero chinhu chakakodzera pfungwa. Kune rimwe divi, kune vanhu vashoma vakafa vachiri vadiki kwazvo, asi isu tichiri kuvarangarira nekuda kwechimwe chinhu chavakaitira vamwe.

Sponsors

Nekudaro, murume anoyeukwa kwete nehuwandu hwemakore aanorarama, asi nezviito zvake.

Panzvimbo pekuve nehupenyu hwakareba paunenge usati waita chero chinhu chine musoro, zvakakosha kuti uite chimwe chinhu chine musoro makore aunorarama.

Kana iwe uchida kuve nechokwadi chekuti vanhu vanokuyeuka kunyangwe iwe usipo, edza kuita chimwe chinhu chinoita kuti vanzwe kudada newe.

Rekera hupenyu mumakore ako, pane kungoverenga makore iwe mupenyu!

Sponsors
Ungazvidyawo Like