Mukupedzisira, haisi makore muhupenyu hwako anoverengeka. Ndihwo hupenyu hwamakore ako. - Abraham Lincoln

Mukupedzisira, haisi makore muhupenyu hwako anoverengeka. Ndihwo hupenyu hwamakore ako. - Abraham Lincoln

pasina

Tinoverenga makore edu nemakore, handizvo here? Wakambofunga here kana iyo iri chaiyo nzira yekuverenga kuti wakagara kwenguva yakareba sei? Pakupera kwezuva, hazvimbove nezvemakore ehupenyu hwako anoverengeka! Zvese zviri zveupenyu mumakore ako.

Patinopemberera mazuva edu ekuzvarwa, tinowanzo kuvhenekera kenduru pazera rezera redu, asi tinowanzo kukanganwa kuti hazvisi zera kana nhamba yemakore awakararama.

Kurarama hupenyu hwako hakuna kumboenderana nezera, asi zvinogara zvichiitika nezveizvo iwe zvawakaita kuti hupenyu ihwo hunokosha? Haasi makore ehupenyu ayo anofanira kukunetsa zvakadaro!

Pave paine vanhu vazhinji vakagara makore mazhinji zvakadaro vakatadza kuita chero chinhu chakakodzera kunzwisisa. Kune rimwe divi, kune vanhu vashoma vakafa pazera diki kwazvo, asi isu tichiri kuvayeuka nekuda kwechimwe chinhu chavakaita nekuda kwevamwe.

Sponsors

Nekudaro, murume anoyeukwa kwete nehuwandu hwemakore aanorarama, asi nezviito zvake.

Panzvimbo pekuve nehupenyu hwakareba paunenge usati waita chero chinhu chine musoro, zvakakosha kuti uite chimwe chinhu chine musoro makore aunorarama.

Kana iwe uchida kuve nechokwadi chekuti vanhu vanokuyeuka kunyangwe iwe usipo, edza kuita chimwe chinhu chinoita kuti vanzwe kudada newe.

Rekera hupenyu mumakore ako, pane kungoverenga makore iwe mupenyu!

Sponsors
Ungazvidyawo Like